Nedá sa zresetovať heslo. Skontrolujte, či adresa v prehliadači je totožná s adresou, ktorú ste dostali v emaily.